Bleek Nestzwammetje of Cyathus olla, op grof strooisel, stammen, stronken, takken, twijgen en spaanders van loofbomen en struiken (zelden van naaldbomen),

ook wel op stengels van kruidachtige planten, op allerlei bodemsoorten, vooral in parken en loofbossen op voedselrijke grond.

De eitjes in de bekertjes zijn de sporen.

Vindplaats:

Brummen, Volkstuinencomplex augustus 2011

buikzwammen