Essenschorszwam of Peniophora limitata. op takken van dood loofhout op rijke zandgronden.

Vindplaats:

Apeldoorn, Koningsbeek maart 2015

korstzwammen