Gespentrosvlies of Botryobasidium subcoronatum komt voor op naaldhout en een hele enkele keer op loofhout.

mei 2008

korstzwammen