Gestreept Nestzwammetje of Cyathus striatus, op spaanders, takken, twijgen, stronken en grof strooisel van loofbomen en struiken, zeer zelden op naaldstrooisel van fijnspar, op matig vochtige tot droge, matig voedselarme tot voedselrijke zand-, klei- en lemige bodems.

Op de eerste foto zitten de bekertjes nog dicht door een dun vliesje. De eitjes in de bekertjes zijn de sporen. Op de laatste foto zaten slijmzwammetjes op de bekertjes, dit is niet gebruikelijk.

Vindplaats:

Brummen, Volkstuinencomplex juli 2011

Holthuizeweg, oktober 2014

buikzwammen