Gladsporig Dwergkorstje of Trechispora cohaerens, op loof- en naaldhout, zowel liggend op de grond als hoog in de kroon.

Vindplaats:

mei 2012

korstzwammen