Grootmazig netwatje of Arcyria incarnata

Vindplaats:

juni 2010

Apeldoorn, Zr. Meyboomlaan.

slijmzwammen