Inktviszwam of Clathrus archeri op vochtig tot droog, voedselrijk zand of lemig zand, vaak op houtsnippers of bij vermolmd hout, meestal op zonnige en beschutte plaatsen in wegbermen.

Vindplaats:

Leuvenheim, de Lichtenbelt oktober 2009

buikzwammen