Melig dwergkorstje of Trechispora farinacea, op half verteerd loof- en naaldhout in verschillende biotopen.

Vindplaats:

augustus 2007

korstzwammen