Priemtandjeszwam of Hyphodontia arguta, op loofhout, soms op naaldhout.

Vindplaats:

Apeldoorn, Mettaweg augustus 2012

korstzwammen