Reuzenbovist of Calvatia gigantea (voorheen Langermannia gigantea), op natte tot droge, voedselrijke klei-, veen- en in mindere mate zandgrond, in meest sterk bemeste weilanden,

begraasde boomgaarden en in bermen, parken en plantsoenen.

Vindplaats:

Gelderse Toren, september 2009

Cortenoever, Piepenbeltweg maart 2010

buikzwammen