Rondsporig trechtertje of Fayodia bisphaerigera, in naald- en loofbos. Tussen snippers van naaldhout.

vindplaats:

Park de Hoge Veluwe, november 2013

plaatjeszwammen