Ruitjesbovist of Calvatia utriformis op droge tot matig vochtige, meest zandige, maar ook lemige tot kleige bodems,

op met mos begroeide plekken in de duinen en in zandige, niet tot zwak bemeste, meest droge graslanden, voorts in loof- en gemengde bossen, parken en lanen.

Vindplaats:

Brummen, Cortenoeverseweg

buikzwammen