Gewone schorsbreker of Vuilleminia comedens, op dode, nog hangende loofhouttakken, meestal eik.

Vindplaats:

februari 2008

korstzwammen