Tabakborstelzwam of Pseudochaete tabacina (voorheen Hymenochaete tabacina), op loofhout, vooral op wilg, in wilgenstruwelen op vochtige, venige bodems, ook op veel andere loofbomen en struiken.

Vindplaats:

Brummen, Engelenburg februari 2013

korstzwammen