} td { color: #060; border: 10px outset #090; font-size: 18px; background-image: url(../stersporig-mosschijfje3.jpg); } .vind { font-size: 18px; color: #090; } .mrt { font-size: 24px; color: #090; } .asc { font-size: 24px; color: #C00; font-style: italic; font-weight: bold; }
Dit is de inhoud voor de Figure-tag voor lay-outs
Dit is het bijschrift voor de Figure-tag voor lay-outs


Aardbeivlinder Atalanta Bont-zandoogje Boomblauwtje Bosparelmoervlinder Bruine vuurvlinder Bruin zandoogje Citroenvlinder
Dagpauwoog Distelvlinder Eikenpage Geelsprietdikkopje Gehakkelde aurelia Groentje Groot dikkopje Koolwitje
Grote parelmoervlinder Grote weerschijnvlinder Heideblauwtje Heivlinder Hooibeestje Icarusblauwtje Kleine ijsvogelvlinder Kleine parelmoervlinder
Kleine vos Kleine vuurvlinder Klein koolwitje Koevinkje Kommavlinder Koninginnepage Landkaartje Oranje luzernevlinder
Oranjetipje Sleedoornpage Zilveren maan Zwartsprietdikkopje

Vindplaats:

terug naar index