Weerhuisje of Astraeus hygrometricus, ectomycorrhiza vormend met loofbomen, ondermeer eik en beuk, op zonnige plaatsen in loof- en gemengde bossen, ook in heiden en wegbermen; vaak op zuidhellinkjes. In Rode Lijst als bedreigd met uitsterven, vanwege sterke achteruitgang door nog onbekende oorzaken.

Vindplaats:

Deventer januari 2012

buikzwammen