Witte Vlierschorszwam of Hyphodontia sambuci (voorheen Rogersella sambuci), op dode stammen en takken van vlier, minder vaak op ander loofhout.

Vindplaats:

oktober 2009

korstzwammen #E8CD59