Wortelende aardappelbovist of Scleroderma verrucosum, op kleigrond bij loofbomen en struiken.

Vindplaats:

augustus 2009

buikzwammen