Ziekenhuisboomkorst of Radulomyces confluens (voorheen) Cerocorticium confluens op alle houtige delen van voornamelijk loofhout; maar soms op naaldhout of verhoute stengels van kruidachtige planten.

Vindplaats:

augustus 2007

Op diverse plaatsen in het bos

korstzwammen