Zwartwordende Bovist of Bovista nigrescens komt het meest voor op humusarm tot humeus zand en lemig zand, ook wel op klei.

Vindplaats:

Brummen, 't Leusveld september 2007

buikzwammen