Nieuwe soort voor Nederland

Dit piepkleine paddenstoeltje zat op een hazenkeutel. Enkele maanden geleden was ik op het Caithwickerzand en verzamelde daar hazenkeuteltjes in een bakje.

Dit bakje was ik vergeten en een paar weken geleden zag ik dat er nog iets in zat. Dus het materiaal vochtig gelegd in een bakje en na verloop van tijd

kwamen er allemaal zwarte puntjes op. Nu gebeurt dit wel vaker, maar deze was harig. Na onderzoek onder de microscoop en zoeken in de boeken kwam ik op deze soort.

Hij moest nog door iemand bevestigd worden. Welnu deze persoon bevestigde dat het de Coniochaeta Vagans was

Vindplaats:

maart 2012

Caitwickerzand, thuis verder opgekweekt

ascomyceten