Barnsteenmosklokje of Galerina vittiformis, saprotroof, vrijwel steeds tussen mossen, meestal op de grond, soms op dood hout.

Vindplaats:

oktober 2009

plaatjeszwammen