Berijpt bundelbekertje of Tympanis conspersa, op twijgen van dood hout behorende tot de soort Malus.

Vindplaats:

Spankeren Gelderse toren, december 2015

ascomyceten