Berijpte galgordijnzwam of Cortinarius emollitoides (voorheen Cortinarius causticus). Ectomycorrhiza vormend met eik en beuk, hoofdzakelijk langs lanen op zuur tot kalkrijk, humusarm tot matig humeus zand, leem of klei. In Rode Lijst als bedreigd met uitsterven wegens gevoeligheid voor vermesting, verzuring en strooiselophoping.

Vindplaats:

Brummen, Eerbeekseweg augustus 2011

plaatjeszwammen