Berk-en elsroest of Melampsoridium betulinum (voorheen Berkenroest).

Vindplaats:

Brummen, Capel januari 2009

lagere schimmels