Berkenschorsschijfje of Diatrypella favacea, Saprotroof op takken van berk in allerlei loofbossen.

Vindplaats:

Apeldoorn, Woudhuis januari 2008

ascomyceten