Plicaria endocarpoides - Beroete brandplekbekerzwam, op brandplekken, in naaldbos.

Vindplaats:

Gorsselse hei, augustus 2011

Park de Hoge Veluwe november 2014

ascomyceten