Beroete brandplekbekerzwam of Plicaria endocarpoides (voorheen Peziza endocarpoides), op brandplekken, in naaldbos.

Vindplaats:

Gorsselse hei, augustus 2011

Park de Hoge Veluwe november 2014

ascomyceten