Beukenmelkzwam of Lactarius fluens, ectomycorrhiza vormend met beuk op zee- en rivierklei en löss. In Rode Lijst (1989) als bedreigd (3) wegens de gevoeligheid voor vermesting en verzuring.

vindplaats:

Brummen, Engelenburg november 2006

plaatjeszwammen