Beukennapfranjekelkje of brunnipila fragicola, op napjes van oude beuken. Vondst van Maria Plekkenpol.

Vindplaats:

Rheden, juni 2017

ascomyceten