Beukenroetschoteltje of Durella connivens, op dood hout van beuken.

Vindplaats:

Gelderse toren, januari 2016

ascomyceten