Beukenrussula of Russula fellea, met beuk, maar soms gemeld met berk, eik en spar.

vindplaats:

september 2007

plaatjeszwammen