Biezenmycena of Mycena bulbosa, op dode stengels en bladscheden van biezen, russen, zeggen en grassen in moerasvegetaties, aan oevers, in vochtige graslanden en broekbossen

vindplaats:

Brummen, 't Goor oktober 2009

plaatjeszwammen