Blauw levermosschoteltje of Mniaecia jungermanniae, op loofhoutsingels. Parasiteert op levermossen

Vindplaats:

Velp Beekhuizen, januari 2018

ascomyceten