Blauwplaatstaalsteeltje of Entoloma chalybaeum, in schrale graslanden, wegbermen e.d, zelden in humusrijk loofbos met hazelaar.

Vindplaats:

augustus 2007

plaatjeszwammen