Blauwvoetstekelzwam of Sarcodon scabrosus, van eik en beuk in loofbossen op zeer voedsel- en humusarme zandgrond en in zeer schrale wegbermen bij oude bomen.

Vindplaats:

Hall, Kaniestraat juli 2007

stekelzam/cantharel