Bleek donsvoetje - Tubaria pallidispora, op de bodem of stukjes hout in bossen, plantsoenen, wegbermen op min of meer voedselrijke bodems.

Vindplaats:

Kaniestraat, september 2020

plaatjeszwammen