Bleek meniezwammetje of Nectria pseudopeziza, op dode twijgen van Braam.

Vindplaats:

Wichmond, mei 2016

ascomyceten