Bleek mestschijfje of Iodophanus testaceus, op mest van edelhert.

Vindplaats:

park de Hoge Veluwe juni 2014

ascomyceten