Lepiota subalba - Bleke parasolzwam, op humeuze, voedselrijke, vaak wat kalkhoudende, zandige tot kleiïge bodems.

Vindplaats: Rheden Heiderust, augustus 2023

plaatjeszwammen