Boomkankermeniezwammetje of Neonectria ditissima (voorheen Nectria galligena), op loofbomen en struiken.

Vindplaats:

Biddinghuizen. februari 2014

ascomyceten