Bosbesschoteltje of Phacidium vaccinii, op bladeren van bosbessen

Vindplaats:

Eerbeek, Coldenhovenseweg augustus 2013

ascomyceten