Bosparasolzwam of Lepiota clypeolaria, op met strooisel van bladeren bedekte, kalkrijke, lemige tot kleiïge bodems, in beuken- en eikenbossen.

vindplaats:

september 2010

plaatjeszwammen