Boterbloemschijfje of Leptotrochila ranunculi, achter op blad van kruidachtige planten zoals Boterbloem.

Vindplaats:

Voorst Appense bos, augustus 2016

ascomyceten