Bramenbootje of Hypoderma rubi, op bramenetakken.

Vindplaats:

Eefde, huize de Voorst augustus 2015

ascomyceten