Brandnetelinktpuntje of Ophiobolus disseminans, op kruidachtige plantendelen zoals stengels van de Brandnetel

Vindplaats:

Brummen, 't Leusveld juni 2016

ascomyceten