Breedplaatstreephoed of Megacollybia platyphylla, saprotroof op hout en houtresten, meestal van loofbomen. De soort is herkenbaar aan de lange witte myceliumdraad in de grond.

vindplaats:

augustus 2006

plaatjeszwammen