Bremuitbreekkogeltje of Diaporthe inaequalis, op takjes van Brem

De Posbank, maart 2017

ascomyceten