Mollisia perelegans - Bruinharige mollisia komt voor op dood hout. Deze vondst was op een rotte eikenstronk die omgekeerd op de grond lag.

Vindplaats:

Apeldoorn, Kooiberg

ascomyceten