Bruinwordende franjehoed of Psathyrella fulvescens, op de grond in striisel in loofbossen op arm zand

vindplaats:

Voorstondensestraat, september 2018

plaatjeszwammen