Bultig dropkussen of Amaurochaete tubulina, op dood hout van naaldbomen en -struiken

Vindplaats:

Park de Hoge Veluwe brandplek november 2014

Park de Hoge Veluwe brandplek mei 2015

slijmzwammen